Skip to main content
Mahlers symfoni nr 2

Klassisk

Biljetter till Mahlers symfoni nr 2

2 Kommande evenemang

Välj datum

Sverige

2 Evenemang

Om Mahlers symfoni nr 2

Uppståndelsesymfonin

Mahlers andra symfoni är den första av de tre som kallas Wunderhornsymfonierna med anknytning till folkvisesamlingen Des Knaben Wunderhorn.

Mahler komponerade den väldiga första satsen redan 1988 som ett separat verk och kallade den Totenfeier. 1891 spelar han upp den på piano för sin mentor och vän, dirigenten Hans von Bülow. Bülows kommentar, "Om detta är musik förstår jag ingenting om musik", blev ett dråpslag för Mahler som inte förmådde fullborda sin andra symfoni. Den förlösande idén till symfonins slut fick han dock på Bülows begravning i mars 1894. En barnkör sjöng Klopstocks Uppståndeslepsalm "Auferstehn", Mahler tonsatte ett par strofer från Klopstocks psalm och han skrev själv till ytterligare sex strofer, med uppmaningen att sluta ängslas och börja leva.
Psykoanalytikern Theodor Reik menar att efter Bülows dråpslag kunde Mahler inte fullborda symfonin förrän den som uttalat "domen" var död. Det gav Mahler kraft att fortsätta skapa och leva.


Dirigent: Johannes Gustavsson

Sångsolister: AnnLouice Lögdlund, Rebeca Fjällsby

Kör från Musikhögskolan Ingesund, Karlstads Motettsällskap, Wermland Operas orkester & Camerata MHI.

© 1999- 2019 Ticketmaster. All rights reserved.