Villkor för värdecheck

Denna värdecheck (”Värdecheck”) är utställd i samband med köpta evenemangsbiljetter via Ticketmaster till evenemang som har blivit inställt, flyttat till nytt datum alternativt flyttat till ännu ej bekräftat datum, som ett resultat av COVID-19 pandemin (“Berörda biljetter”) och omfattas av följande villkor:

  1. Du har valt att få en värdecheck för dina berörda biljetter: Tack för ditt stöd! Genom att förbinda dig att använda värdet av dina berörda biljetter till ett annat liveevenemang hjälper du till att stödja arrangören och evenemangsindustrin i de svåra tider vi står inför som ett resultat av COVID-19 pandemin.
  2. När du har bekräftat ditt val att få en värdecheck som kompensation för dina berörda biljetter, kommer de berörda biljetterna att makuleras och är då inte giltiga längre. Det är förbjudet att sälja, överföra eller på annat sätt göra dig av med de berörda biljetterna.
  3. Vi ber dig ha tålamod. På grund av hög belastning på vår kundservice kan det ta flera veckor att utfärda din värdecheck. Vi kommer att meddela dig så fort din förfrågan om en värdecheck har behandlats och när din värdecheck är redo att ställas ut!
  4. Din värdecheck kan lösas in upp till det värde som anges i din e-postbekräftelse och på ditt Ticketmaster-konto. Observera att värdet på din värdecheck kan skilja sig från det totala beloppet du betalade när du gjorde ditt ursprungliga köp. Detta beror på att din ursprungliga transaktion inkluderade serviceavgifter och/eller leveransavgifter som inte krediteras. Har du köpt merförsäljningsvaror i samband med ditt ursprungliga biljettköp kommer vi kontakta dig separat.
  5. Du kan använda din värdecheck för att köpa biljetter till evenemang som sätts upp av samma arrangör som det omplanerade evenemanget och som är listade på Ticketmaster Sveriges webbplats. Nya evenemang läggs till löpande och du kommer kunna se vilka evenemang som din värdecheck kan lösas in mot.
  6. Din värdecheck är giltig fram till och med 2022-08-31. Du kommer inte att kunna använda outnyttjat belopp på din värdecheck när sista giltighetsdatum passerat.
  7. När du bekräftat ditt val att erhålla en värdecheck, kan det inte ändras. Din värdecheck har inget inlösenvärde och kan inte bytas mot kontanter utan är endast avsedd att lösas in vid köp av nya biljetter.
  8. I förekommande fall kan din värdecheck användas som delbetalning för biljetter, men du måste använda hela värdet på din värdecheck innan en annan betalningsmetod accepteras med avseende på resterande värde av biljettköpet.
  9. Värdechecken utfärdas på uppdrag av arrangören för det omplanerade evenemanget. Ticketmaster Sverige fungerar endast som ombud åt arrangören. Ansvar för den utfärdade värdechecken ligger hos arrangören.
  10. Alla köp som görs med din värdecheck kommer att omfattas av våra ordinarie Köpvillkor, och alla andra tillämpliga villkor som beslutats av evenemangsarrangören.